bo ogólnie w tym wszystkim chodzi o to, żeby żyć i oddychać dla kogoś. potem dopiero dla siebie.
pamiętam jak szeptałam sobie,
że to się śni, śni, śni.